Ämnesplan

Trä 
Vi går igenom olika sammansättningar för träkonstruktioner, träets olika egenskaper, föremålsvård, bildhuggeri, verktygsvård, formgivning och ytbehandling.

Smide 
Vi går igenom grundläggande smides-kunskaper såsom räckning, vridning, klyvning, hålslagning, nitning, verktygsvård, formgivning och ytbehandling. 

Undervisningen leds av erfarna lärare med förankring i slöjden. De är samtidigt yrkesverksamma inom sina respektive hantverksområden. Lärarna finns tillgängliga för lektioner, handledning och diskussion under stor del av den schemalagda tiden. Vi har fokus på slöjden och arbetar främst med handverktyg. Undervisningen kompletteras med studiebesök hos lokala slöjdare och hantverkare inom olika områden. På skolan finns även en textillinje som vi samarbetar med genom vissa gemensamma lektioner.

Undervisningen sker på svenska.
Studietakt 100%

Övrigt

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.