Kurstid:
Vårterminen: 2018-01-10 - 2018 -06-05
Höstterminen: 2018-08-16 - 2018-12-18
Vårterminen: 2019-01-10 - 2019-06-05

Studietakt: 100 % Längd 1 år