Kostnader:
Materialkostnad och kostnader för studieresor tillkommer