Trä och smideslinje

Trä och smideslinjen är ett samarbete mellan Vadstenafolkhögskola och Östergötlands läns hemslöjdsförening. Undervisningen sker i Hemslöjdens lokaler i Linköping samt i Vadstena på folkhögskolan.

Trä och smideslinjen är en ettårig grundutbildning och vänder sig både till dig som har ett allmänt intresse för trä och smides arbete och till dig som har en mer yrkesinriktad målsättning.
Linjen kan ge dig behörighet som krävs för eventuellt inträde till andra utbildningar, t.ex slöjdlärarutbildning, design- och konstnärsutbildning eller arbete som kurs- och studiecirkelledare.

Klicka här för ansökan