Mer om textillinjen

Textillinjens undervisning är inspirerad av PBL (Problembaserat Lärande). Här använder du dig av din kreativitet och kunskap för att lösa de problem som uppstår när du utvecklar din idé till färdig textil produkt. Varje ämne inleds med en lärarledd grundkurs. Din roll blir sedan mer och mer självständig med de givna uppgifter du ska lära in och genomföra. Uppgifterna består oftast av ett teknikmoment och du väljer själv vad du vill göra i given teknik. Du kan utföra dem mer eller mindre självständigt, genom att välja hur mycket du vill samarbeta och ta hjälp av kamrater och lärare. Du kan dessutom välja att fördjupa dig i det som du tycker är intressant. Du påverkar delvis själv uppgifternas ordningsföljd och många går att kombinera med varandra. På så sätt kan du styra din egen studietakt. I samtliga uppgifter ingår att du ska redovisa färdiga resultat. Lärare finns tillgängliga för lektioner, handledning och diskussion under stor del av den schemalagda tiden.

I och med att vi arbetar mycket tillsammans och eftersom vi dessutom har intagning av nya studerande, vår och höst, kommer du att bli van att arbeta som mentor. Skolan har även en hantverkslinje med inriktning trä och smide som textillinjen har vissa gemensamma lektioner med. 


För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska.