Vårterminen: 2017-01-09 - 2017-06-02
Höstterminen: 2017-08-17 - 2017-12-20
Vårterminen: 2018-01-08 - 2018 -06-01