All undervisning är avgiftsfri men läromedel och studieresor betalas av kursdeltagarna. 

Kostnader för mat, inackordering etc tillkommer