Musiklinjens lärare:

Anna-Carin Strand 
Linjeledare samt lärare i gehör, kör, piano och ensembleledning
Maila till Anna-CarinStrand:

Anders Düring 
Lärare i sång och musikteori

Mats Jansson
Lärare i piano och gemensam pianolektion

Magnus Svensson
Lärare i piano, interpretation och musiklhistoria

Monica Thomasson
Lärare i sång, interpretation, vokalteori och språkuttal

Karin Westberg
Lärare i sång, scenisk framställning och musikkommunikation