Hållbar utveckling!

Etisk, Ekologisk och Ekonomisk Hållbarhet

Med 17 miljömål mot morgondagen

Det är ett faktum att miljömålen förutsätter omställningar. ”Vi är den sista generationen som har möjlighet att bekämpa klimatförändringarna ”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Det må låta tungt och krävande men, det som är till nytta och glädje för naturen och djuren är också till nytta och glädje för dig personligen. Detta vill vi ta fasta på i vår 1-åriga kurs som består av två delkurser som kompletterar varandra. Du kan välja att påbörja dina studier höst- eller vårtermin och om du vill läsa en eller två terminer.

Kursens mål

 • Att ge handlingsberedskap och verktyg för inre och yttre hållbarhet som individ

 • Att spåra forskningsfronten inom omställningsfrågor

 • Att ge praktiska och teoretiska strategier för hur du själv kan medverka till en utvecklande och stärkande omställning i samhället

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som vill

 • förkovra dig inom miljö- och kretsloppstänkande

 • hitta ny värdegrund för ekonomi, materiella ting och dig själv som individ

 • driva miljöfrågor i samhället och identifiera konkreta omställningsbehov som opinionsbildare

 • förbereda dig för miljöstudier på högskola/universitet(vi kan ge behörighet i Nk 1 och 2)

 • Söka visioner och lösningar för ett nytt och hållbart samhälle

Kursinnehåll

Höstterminsfokus på inre hållbarhet

Rosiga kinder eller askgrå hy, pralinaskens lockelse och abstinensens dy.
Människokroppen:  Mat, hälsa, såväl fysisk som psykisk
Indikatorer som visar hur vi mår. Parametrar som påverkar hur vi mår.

Hur ser vi människor på varandra och naturen?
Världsbild, människosyn och natursyn

Styrs våra vardagsvärderingar och val av vår världsbild?
Livsstil: värderingar om nu, sen och nästa generation

 Problem är vägen till utvecklingen. Det var inte bättre förr!
Vilka erfarenheter finns, bra som dåliga, att lära av?

Tänk lösningar. Verktyg för kreativt tänkande.

Haute coture och KB-biff möter klädbibliotek och gröna påsen.
Cirkulärt mode. Mekanismer bakom mode och trendsvängningar i sociala medier, reklam, politik…

Vårterminsfokus

Från skogsglänta till universum. Våra liv är en osannolikhet vi är skyldiga att värdesätta.
Kretslopp på alla nivåer

De lugna lägereldarnas flammor växer till energislukande bolmande miljömonster.
Miljöhistoria, människans inverkan på miljön genom historien

”En tvättmaskin till alla” säger Hans Rosling
Vad är lagom? Vad är rättvist?
Aktuell miljökunskap, synen på global resursfördelning

Livsstil. Aktiva val och vanor
När gör vi dem? Hur kan vi bli mer medvetna om dem? Gör de lokal global skillnad?

Vem eller vad ska avgöra och tillgodose våra gemensamma grundläggande behov globalt?
Framtidens energi, matproduktion och transporter

Al Gore och Leonardo Di Caprio. Hur kan vi vanliga människor utnyttja deras engagemang till fullo? Klimatförändringen. 2-gradersmålet! 
 

Pågående över läsåret

1. Miljömålen i praktiken på olika nivåer. Från individuella till globala.

2. Finns det rättvisa i världen? Hur skulle den se ut? Vems rättvisa?

3. Cirkulär ekonomi:

 • Produkter och tjänster i kretslopp
 • Ekonomiska modeller
 • Entreprenörskap. (Vi lär oss praktiskt i vår återbruksbutik)

4. Vi söker vägar till praktiskt återbruk via teori inom

 • Materiallära

 • Design

 • Textil- och konsthistoria

 • Konstruktionslära i hårda och mjuka hantverk, gyllene snittet

 • Färglära.

5. Praktiskt återbruk. En heldag i veckan.

En klocka får ny funktion som brickbord. Gamla grytlappar blir färgglada vimplar. Mormors små spetsdukar blir söta änglar. Tomma konservburkar blir allt från krukor till lampskärmar.

6. Nedslag i verkligheten

Teaterbesök, utställningar, studiebesök mm efter utbud och intresse