Hållbar utveckling


 - En kurs för dig som vill framåt.

 

Hållbar utveckling är en helt ny kurs för omställning till ekologisk, etisk och ekonomisk hållbarhet och utveckling enligt de globala målen Agenda 2030, som antogs av FN 2015.

Vår Återbildningsbutik är navet I kursen Där jobbar vi med, praktiskt hantverk,  kreativa  tankar och metoder, ekonomiska modeller, kretslopp och materiallära. Den är ett fönster mot samhället och ger inspirerande möten mellan människor. Kursen är ettårig och består av två delkurser som kompletterar varandra. Du kan påbörja dina studier på höst- eller vårterminen och läsa en eller två terminer. 

Kursen ger dig handlingsberedskap och verktyg för inre och yttre hållbarhet som individ samt praktiska och teoretiska strategier för hur du själv kan medverka till en utvecklande och stärkande omställning i samhället. Du kan erhålla behörighet i Naturkunskap 1b. 

Ämnesplan Läsårsövergripande
Vi jobbar med hållbarhet i praktiken på olika nivåer, från individuella till globala. Vi diskuterar rättvisefrågor och lär oss om cirkulär ekonomi och praktiskt återbruk.
Höstterminsfokus
Inre hållbarhet. Människan står i fokus. Vi granskar fysisk och psykisk hälsa, livsåskådningar, världssyn och livsstil. Vi försöker finna lösningar och får bland annat lära oss om cirkulärt mode.
Vårterminsfokus
Yttre hållbarhet. Vi lär oss om kretslopp, miljöhistoria, global resursfördelning och klimatförändring och undersöker hur våra globala problem kan lösas i framtiden.

Övrigt

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.  

Vadstena folkhögskola
Lasarettsgatan 9
Gamla Vattentornet
592 30 Vadstena
Tel: 0143-157 00 |

Klicka här för PDF information och utskrift
Klicka här för ansökan