Mot Målen


 - En kurs för dig som vill göra skillnad.

 

Vill du förkovra dig inom miljö- och kretsloppstänkande? Vill du förbereda dig för miljöstudier på högskola eller universitet eller kanske söka visioner för ett nytt och hållbart samhälle? Då är det här en kurs för dig.

Mot målen är en helt ny kurs för omställning till ekologisk, etisk och ekonomisk hållbarhet och utveckling enligt de globala målen Agenda 2030, som antogs av FN 2015.

Ska vi uppnå hållbarhet krävs omställning, både både för dig som individ och på en global nivå. Det kan låta tungt och krävande, men det som är till nytta och glädje för naturen  är också till glädje för dig personligen.
I kursen jobbar vi med miljömålen i praktiken på olika nivåer, från det individuella till det globala. Vi diskuterar rättvisefrågor och lär oss om resursfördelning, klimatförändring och hur våra globala problem kan lösas i framtiden.
Kursen ger dig handlingsberedskap och verktyg för inre och yttre hållbarhet som individ samt praktiska och teoretiska strategier för hur du själv kan medverka till en utvecklande och stärkande omställning i samhället.

Ämnesplan Läsårsövergripande
Vi jobbar med miljömålen i praktiken på olika nivåer, från individuella till globala. Vi diskuterar rättvisefrågor och lär oss om cirkulär ekonomi och praktiskt återbruk.
Höstterminsfokus
Inre hållbarhet. Människan står i fokus. Vi granskar fysisk och psykisk hälsa, livsåskådningar, världssyn och livsstil. Vi försöker finna lösningar och får bland annat lära oss om cirkulärt mode.
Vårterminsfokus
Yttre hållbarhet. Vi lär oss om kretslopp, miljöhistoria, global resursfördelning och klimatförändring och undersöker hur våra globala problem kan lösas i framtiden.

Kursen är ett år och består av två delkurser som kompletterar varandra. Du kan läsa en eller två terminer. Kursen kan ge behörighet i naturkunskap 1 och 2.

Övrigt

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.  

Vadstena folkhögskola
Lasarettsgatan 9
Gamla Vattentornet
592 30 Vadstena
Tel: 0143-157 00 |

Klicka här för PDF information och utskrift
Klicka här för ansökan