Själavårdskontakt under din studietid

Under Ditt år på Kyrkans grundkurs kommer Du att möta, reflektera och ibland brottas med frågor som inte bara handlar om Svenska kyrkan, utan i allra högsta grad kommer att beröra Dig och Ditt liv, då tron är vårt innersta rum.

I dessa möten, reflektioner och brottningar är det viktigt att Du inte blir ensam. Därför är det viktigt att Du har en själavårdskontakt med en präst eller diakon i Svenska kyrkan. Det är en väsentlig erfarenhet att gå i själavård. Detta skapar också en särskild förståelse för själavården när vi i kursen kommer att samtala kring sådana frågor som berör just detta.

Under året på Kyrkans grundkurs ska Du gå i minst tio stycken själavårdssamtal. Kontinuitet är väsentlig då den medför ett lärande och skapar förutsättningar för bearbetning och ev. förändring.

Samtalens innehåll är en sak mellan Dig och Din själavårdare.

Själavårdskontakten syftar till uppbyggelse; att Du som kursdeltagare ska få tillgång Din egen historia och Dina egna reflektioner och att få vägledning i Din tro.