Pilgrimskurs

Under din studietid på Kyrkans grundkurs kommer du att gå en tre-dagars Pilgrimskurs som arrangeras av Pilgrimscentrum. Temat för kursen är ”Att vara människa på väg – pilgrim – historiskt och idag”. Ur kursinnehållet kan nämnas:

  • Att vara pilgrim förr och nu
  • Pilgrimens motiv och drivkraft
  • Livet som pilgrimsvandring: upptäckter och fortsatta upptäckter
  • Rörelse och stillhet
  • Pilgrimsvägar och mål
  • Biblisk och historisk förankring
  • Medvandring – det diakonala perspektivet
  • Praktiska tips
  • Rytmen: bön och pilgrimsvandring
  • Vandringar