Kursintyg efter genomförda och avslutade studier

Efter genomförda och avslutade studier utfärdas kursintyg. Intyget skickas till den studerande efter terminsslutet.

Till grund för utfärdande av kursintyg ligger ett aktivt deltagande och ansvarstagande för det egna och det gemensamma arbetet och lärandet i kursens samtliga moment, samt en närvaro på minst 90 %.

Om kursdeltagarens närvaro underskrider 90 % kan kompletteringsarbete göras.