Kursinnehåll och arbetssätt

På Kyrkans grundkurs vill vi skapa rum för:

  • Växande i Tro, Liv och Lärande
  • Förståelse, Bildning och Utveckling
  • Att vara kyrka
  • Delaktighet i gudstjänstlivet
  • Andlig fördjupning
  • den personliga själavården

I detta ”rum” reflekterar vi tillsammans kring Tro, Liv och Lärande. Reflektion utgår från Kyrkoordningen och från de studerandes erfarenheter av Svenska kyrkan, och rymmer bl.a. frågor om Bekännelse och tro, Andlig fördjupning, Bibelreflektion, Diakoni, Gudstjänst och bön, Kyrkans musik, Mission och bistånd, Människosyn, Religionsdialog och ekumenik, Själavård, Svenska kyrkans identitet, Kallelsebearbetning och Undervisning och bildning.

I reflektionen kring dessa frågor praktiserar vi vid Vadstena folkhögskolan ett dialogiskt förhållningssätt, vilket innebär att alla möten som sker mellan människor ger möjlighet till fördjupning av den egna och den gemensamma tron och livet. I mötet med varandra (på folkhögskolan, i Vadstena församling, på Pilgrimscentrum, i församlingen ”där hemma” och på nätet) vidgas våra vyer och erfarenhet av oss själva, av Svenska kyrkan och av den kristna tron. Detta förhållningssätt innebär att kursen tar oss alla i anspråk som individer och som bärare av den kristna tron.

Som studerande tillskrivs du ett stort ansvar för det enskilda och det gemensamma studiearbetet under hela kursen. Lärare och studerande samverkar i kursens olika delar och ansvarar tillsammans för att ett klimat skapas och upprätthålls som ger utrymme för delande av erfarenheter, tankar och reflektioner.

På samma sätt som mötet med varandra ger möjlighet till fördjupning, vidgade vyer och erfarenheter, gör mötet med litteraturen det. Kurslitteraturens syfte på kursen är att ge bidrag till en reflektion som gör att vi vågar tänka och utmanas och få lite mera ”kött på benen”.