Kursinnehåll och arbetssätt

På kyrkans grundkurs vill vi skapa rum för:

  • Växande i Tro, Liv och Lärande
  • Förståelse, Förlåtelse och Utveckling
  • Att vara kyrka
  • Andlig fördjupning

I ”detta rum” reflekterar vi tillsammans kring Tro, Liv och Lärande. Reflektion utgår ifrån Kyrkoordningen och från de studerandes erfarenheter av Svenska kyrkan, och rymmer bl.a. frågor om Bekännelse och tro, Andlig fördjupning, Bibelsyn, Diakoni, Gudstjänst och bön, Mission och bistånd, Människosyn, Religionsdialog och ekumenik, Själavård, Svenska kyrkans identitet och Undervisning och bildning.

I reflektionen kring dessa frågor praktiserar vi vid Vadstena folkhögskolan ett dialogiskt förhållningssätt, vilket innebär att alla möten som sker mellan människor ger möjlighet till fördjupning av den egna och den gemensamma tron och livet. I mötet med varandra (på folkhögskolan, i församlingen ”där hemma” och i First Class på nätet) vidgas våra vyer och erfarenhet av oss själva, av Svenska kyrkan och av den kristna tron. Detta förhållningssätt innebär att kursen tar oss alla i anspråk som individer och som bärare av den kristna tron.

Som studerande tillskrivs du ett stort ansvar för det enskilda och det gemensamma studiearbetet under hela kursen. Lärare och studerande samverkar i kursens olika delar och ansvarar tillsammans för att ett klimat skapas och upprätthålls som ger utrymme för delande av erfarenheter, tankar och reflektioner.

På samma sätt som mötet med varandra ger möjlighet till fördjupning, vidgade vyer och erfarenheter, gör mötet med litteraturen det. Kurslitteraturens syfte på Kyrkans grundkurs vid Vadstena folkhögskola är att ge bidrag till en reflektion som gör att vi vågar tänka och utmanas och få lite mera ”kött på benen”. Den andliga fördjupningen eftersträvas och ges stöd i form av övningar (Ignatius) under kursen.

Ibland kan alla dessa möten och reflektioner uppfattas som att gå omkring med ”grus i skorna”, då är psalm 89:3 i den Svenska psalmboken god att bäras av:

Gud, låt oss känna din Andes ledning,
så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan,
till dess vi målet når.
Gud, låt ditt ord mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.