Ansökan och antagningsprocess

Helfart samt Distanskurs halvfart "Betlehem"
Ansökan sker här på Vadstena folkhögskolas hemsida senast den 15 oktober för kursstart vårterminen 2018. Därefter tar vi in reserver i mån av plats.

 

Datum för antagningsintervju (helfart samt distanskurs, Betlehem)

Antagningsintervjuer för sökande till kursstart vårterminen 2018 sker den 26 och 27 oktober. Det finns också ett senare tillfälle den 10 november. I kallelsen till intervju väljer den sökande vilken intervjudag den vill komma till.

Antagningsbesked och accepterande av erbjuden utbildningsplats

Besked om den sökande har blivit antagen och erbjuden en utbildningsplats vid kyrkans grundkurs eller ej skickas från Vadstena folkhögskola den 10 november.

De som sökt distanskursen och helfartskursen (och som blivit intervjuade den 26 och 27 oktober) skall senast 17 november ha skickat bekräftelse till Vadstena folkhögskola på om den sökande accepterar den erbjudna studieplatsen eller ej. 
Om bekräftelse saknas detta datum går utbildningsplatsen till en annan sökande.

Så här går intervjun till

Vid intervjun samlas vi i skolans matsal över en kopp kaffe. Vi presenterar oss själva och så presenteras skolan och kursen.

Intervjuerna sker i grupper tillsammans med 3-5 sökande och 1-2 lärare. Anledningen till att vi gör intervjun i grupp är att vi under hela kursen kommer att arbeta dialogiskt och i delande med varandra, och det förhållningssättet finns med redan från starten.

I intervjun samtalar vi bland annat om:

  • Ditt mål och dina motiv med kursen (Vad vill du? Varför vill du det du vill? Varför nu? Hur ser din vardag ut?)
  • Dina erfarenheter av församlingsliv i Svenska kyrkan (Erfarenheten av församlingsliv i Svenska kyrkan är grunden för hela kursen, det är i denna erfarenhet som den egna och den gemensamma reflektionen tar sin utgångspunkt)
  • Dina erfarenheter av olika studie- och skolformer
  • Hur ser du på din egen roll i lärandet och i gruppen
  • Hur du fick kännedom om kursen
  • Övriga frågor och tankar

Räkna med att introduktionen och intervjun tar ca 2 timmar i anspråk. 

Klicka här för ansökan