Ansökan och antagningsprocess

Distanskurs halvfart "Jakob"
Ansökan sker här på Vadstena folkhögskolas hemsida senast den 1 juni för kursstart höstterminen 2018. Därefter tar vi in reserver i mån av plats.

 

Datum för antagningsintervju (distanskurs, Jakob)

Antagningsintervjuer för sökande till kursstart höstterminen 2018 sker den 23 april samt den 26 april. Det finns också ett senare tillfälle den 4 maj. I kallelsen till intervju väljer den sökande vilken intervjudag den vill komma till.

Antagningsbesked och accepterande av erbjuden utbildningsplats

Besked om den sökande har blivit antagen och erbjuden en utbildningsplats vid kyrkans grundkurs eller ej skickas från Vadstena folkhögskola den 9 maj.

De som sökt distanskursen och helfartskursen skall senast 18 maj ha skickat bekräftelse till Vadstena folkhögskola på om den sökande accepterar den erbjudna studieplatsen eller ej. 
Om bekräftelse saknas detta datum går utbildningsplatsen till en annan sökande.

Så här går intervjun till

Vid intervjun samlas vi i skolans matsal över en kopp kaffe. Vi presenterar oss själva och så presenteras skolan och kursen.

Intervjuerna sker i grupper tillsammans med 3-5 sökande och 1-2 lärare. Anledningen till att vi gör intervjun i grupp är att vi under hela kursen kommer att arbeta dialogiskt och i delande med varandra, och det förhållningssättet finns med redan från starten.

I intervjun samtalar vi bland annat om:

  • Ditt mål och dina motiv med kursen (Vad vill du? Varför vill du det du vill? Varför nu? Hur ser din vardag ut?)
  • Dina erfarenheter av församlingsliv i Svenska kyrkan (Erfarenheten av församlingsliv i Svenska kyrkan är grunden för hela kursen, det är i denna erfarenhet som den egna och den gemensamma reflektionen tar sin utgångspunkt)
  • Dina erfarenheter av olika studie- och skolformer
  • Hur ser du på din egen roll i lärandet och i gruppen
  • Hur du fick kännedom om kursen
  • Övriga frågor och tankar

Räkna med att introduktionen och intervjun tar ca 1,5 timmar i anspråk. 

Klicka här för ansökan