Kyrkans grundkurs

Välkommen att studera på Kyrkans grundkurs!

På  Kyrkans grundkurs får du möjlighet att under en till två terminer leva i bön, arbete och vandring. På Vadstena folkhögskola kan du studera på helfart och eller halvfart/distans under två terminer.

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av Svenska kyrkan, som vill lära mer och pröva tro och liv. Inte minst för dig som är engagerad i Svenska kyrkan eller är nyfiken på kristen tro och vad Svenska kyrkan står för.

Kursen vänder sig särskilt också till dig som redan jobbar i Svenska kyrkan men kanske inte har formell profilutbildning. Vi vill genom denna kurs ge tillfälle för samtal och reflektion kring att vara en medarbetare i Svenska Kyrkan och skapa utrymme för reflektion över den egna tron och det egna livet.

Svenska kyrkan lever i och bidrar med tolkningar av kristen tro i en snart 2000 årig historia. Under din tid på Svenska kyrkas grundkurs får du möjlighet att:

  • Förvärva kunskaper om Svenska kyrkan som trossamfund och som organisation
  • Pröva dina tankar om kristen tro
  • Möta andras erfarenheter och reflektioner kring Svenska kyrkan och kristen tro

Tillsammans med Vadstena församling och Pilgrimscentrum delar vi bön och gudstjänstgemenskap. Vi möter många människor och detta ger rika tillfällen till personlig reflektion och kanske inspiration att gå vidare. Tro och liv möts hela tiden i en gemenskap mellan människor och mellan Gud och människor, helt enkelt att vara kyrka!