Kyrkans grundkurs

Välkommen att studera på Kyrkans grundkurs!

På  Kyrkans grundkurs får du möjlighet att under en till två terminer leva i bön, studier och vandring. På Vadstena folkhögskola kan du studera en termin på helfart och eller halvfart/distans under två terminer.

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av kristen tro, som vill lära mer och pröva tro och liv i Svenska kyrkan. Kursen vänder sig särskilt till dig som medarbetare i Svenska kyrkan men kanske inte har formell profilutbildning. Kursen vänder sig också till dig som är förtroendevald eller ideell i en församling. Vi vill genom denna kurs ge tillfälle för samtal och reflektion kring att vara delaktig i Svenska kyrkan och skapa utrymme för reflektion över den egna tron och det egna livet.

Svenska kyrkan lever i och bidrar med tolkningar av kristen tro i en snart 2000 årig historia. Under din tid på Kyrkans grundkurs får du möjlighet att:

  • Förvärva kunskaper om Svenska kyrkan som trossamfund och organisation
  • Pröva dina tankar om kristen tro
  • Möta andras erfarenheter och reflektioner kring Svenska kyrkan och kristen tro

Tillsammans med Vadstena församling och Pilgrimscentrum delar vi bön, gudstjänstgemenskap och ett andligt liv. Vi möter många människor och detta ger rika tillfällen till personlig reflektion och kanske inspiration att gå vidare. Tro och liv möts hela tiden i en gemenskap mellan människor och mellan Gud och människor, helt enkelt att vara kyrka!