Inträdeskrav: 18 år, historieintresse, erfarenhet av servicearbete och språkkunskaper utöver svenska och engelska är en merit.

Ansökan   
Du kommer att kallas till antagningsintervju i grupp.
Kursen har 20 platser.
Nästa kurs startar september 2018
Ansökan senast 1 juni 2018. Därefter i mån om plats.

Bilderna till vänster är tagna av: Per Jonsson