Inträdeskrav: 18 år, historieintresse, erfarenhet av servicearbete och språkkunskaper utöver svenska och engelska är en merit.

Ansökan görs senast den 15 augusti 2017. Du kommer att kallas till antagningsintervju i grupp 15 eller 18 augusti.
Kursen har 25 platser.

Bilderna till vänster är tagna av: Per Jonsson