Terminstider för nästa guidekurs:
21 september - 19 december 2018
10 januari - 5 juli 2019

Datum för närträffarna:
2018:

28-30 september

26-28 oktober

23-25 november

Med reservation för ev ändringar

2019:

Sportlov v 8 2019
Påsklov v 16 2019

11-13 januari

15-17 februari

15-17 mars

12-14 april

24-26 maj

28-30 juni

Med reservation för ev ändringar