Guide – med Vadstena som utgångspunkt

En bred guideutbildning där kunskapen ska kunna appliceras även på andra orter.

Guideyrket är mångfacetterat – men hur gör man egentligen? Du får lära dig att söka fakta och få kunskap, att utifrån ett material bedöma, intressegradera och gallra. Att sätta ihop guidningar utifrån olika tidsaspekter och förhållanden – längre eller komprimerade guidningar, inomhus eller utomhus i t ex stadsmiljö men även i buss. Att anpassa guidningar efter typ av grupp – vuxna, barn, utländska grupper, konferensgäster etc. och att guida med tolk.

Fler exempel på kursinnehåll: Guideteknik, Röst- och talvård, Muntlig framställning, Levandegöra historia – dramaguidning, Värdskap, Historiska källor, Sveriges historia, Kunskap om västra Östergötland, Vadstena i historia och nutid, Textilhistoria, Konst- och stilhistoria med arkitektur, Studiebesök, Kvalitetssäkring, Entreprenörskap och företagande, Möjlighet att certifieras som guide.

Kursen genomförs som en distanskurs på halvfart (50% studietakt) med regelbundna träffar på Vadstena folkhögskola. Den är studiemedelsberättigad. Kursen pågår under perioden september 2018 – juli 2019. Vid 10 tillfällen (s k närträffar) möts deltagarna på skolan för gemensamma samtal och studier. Närträffarna börjar med lunch (frivillig) fredag kl 12 och avslutas söndag kl 16. Där emellan studerar du på egen hand och arbetar tillsammans med dina kurskamrater och lärare digitalt. Räkna med att studierna tar ca 20 timmar per vecka i anspråk.

Kursen görs i samarbete med Vadstena guideförening.

Klicka här för ansökan