Guide – med Vadstena som utgångspunkt

En bred guideutbildning där kunskapen ska kunna appliceras även på andra orter.

Du får lära dig att söka fakta och få kunskap, att utifrån ett material bedöma, intressegradera och gallra. Att sätta ihop guidningar utifrån olika tidsaspekter och förhållanden – längre eller komprimerade guidningar, inomhus eller utomhus i te x stadsmiljö men även i buss.  Att anpassa guidningar utifrån typ av grupp – vuxna, barn, utländska grupper, konferensgrupper etc och att guida med tolk. Du får även lära dig om företagande och entreprenörskap.

Fler exempel på kursinnehåll: Vadstena i historia och nutid, Historiska källor, Textilhistoria, Konst- och stilhistoria med arkitektur, Östgötakunskap, Guideteknik, Röst- och talvård, Muntlig framställning, Servicekunskap, Levandegöra historia – dramaguidning, Studiebesök, Kvalitetssäkring, Möjlighet att certifieras som guide.

Kursen genomförs som en distanskurs på halvfart (50 % studietakt) med regelbundna träffar på Vadstena folkhögskola. Den är studiemedelsberättigad. Kursen pågår under perioden november 2017 – november 2018. Vid 10 tillfällen (s k närträffar)  möts deltagarna på skolan för gemensamma samtal och studier. Närträffarna börjar med lunch (frivillig) fredag kl 11.30 och avslutas söndag eftermiddag. Där emellan studerar du på egen hand och arbetar tillsammans med dina kurskompisar och lärare digitalt. Räkna med att studierna tar ca 20 timmar/vecka i anspråk.

Kursen görs i samarbete med Vadstena guideförening.

Klicka här för ansökan