Avgifter och kostnader

Utbildningen anordnas av Ideellt forum i samverkan med Vadstena folkhögskola, Linköpings stift, Strängnäs stift, Växjö stift och Sensus. Deltagarna betalar för kost och logi. Kostnad 10 700 kr för boende i dubbelrum, 11 500 kr för enkelrum samt
6 700 kr för den som inte bor.