Avgifter och kostnader

Utbildningen anordnas av Ideellt forum i samverkan med Vadstena folkhögskola, Linköpings stift, Strängnäs stift, Växjö stift och Sensus. Deltagarna betalar för kost och logi.Kostnad 10 500 kr för boende i dubbelrum, 11 100 för enkelrum samt 6 500 för den som inte bor.