Att leda ideella medarbetare

"Att leda ideella medarbetare" är en processutbildning för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang.

Under fyra kurstillfällen får deltagarna hjälp att se på sin församling på ett nytt sätt och bland annat reflektera kring frågor om församlingssyn, yrkesroll och medarbetarskap.
Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Det finns 22 platser på kursen. Senast dag för ansökan är 25 maj 2018.

Klicka här för PDF information och utskrift

Klicka här för ansökan