Veckoschema Till källorna

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.00

(Pilgrimsmässa)

(Pilgrimsmässa)

Mässa

(Pilgrimsmässa)

(Pilgrimsmässa)

08.30

(Enskild bön)

Enskild bön

Enskild bön

Enskild bön

Enskild bön

09.00

(Laudes)

Laudes

Tystnad

Laudes

Laudes

09.20

(Bibelsamtal & fika på PC)

Bibelsamtal & fika på PC

Tystnad

Bibelsamtal & fika på PC

Bibelsamtal & fika på PC

09.50

Fika

 

Fika

   

10.10

Veckans tema

Egen studietid

Veckans tradition

Egen studietid

Övningar

10.50

11.30

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.30

Veckans tidsperiod

Övningar

Veckans tradition forts

Storsamling

Övningar

13.00

Blockämne

13.50

Fika

Fika

Fika

Blockämne

Fika

14.10

Veckans tidsperiod forts

Övningar forts

Veckans tradition forts

Blockämne

Tillbakablick och nästa vecka

15.00

Vesper

Vesper

Vesper

Vesper

15.30

Eget arbete

Eget arbete

Eget arbete