Till källorna – terminsöversikt

 

Vecka

Tema

Tidsperiod

Tradition (Foster)

Litteratur

34

Vad är kristen spiritualitet?

 

 

Sheldrake intro

Kristen spiritualitet s 9-10

35

 

Den tidiga kyrkan- ursprung och de första århundradena + skrifterna 0-300-t

Intro, Kap 1

Sheldrake kap 1

Kristen spiritualitet Inledning, kap 1

36

 

Det monastiska paradigmet 300-1150

Kap 2 Den kontemplativa traditionen – att upptäcka den inre bönen

Sheldrake kap 2

Kristen spiritualitet, kap 1-2

37

Retreat

 

 

 

38

 

Spirituality in the city – the Mystical Paradigm 1150-1450

Kap 3 Helgelsetraditionen – att upptäcka dygderna

Sheldrake kap 3 Halldorf: Hädanefter är vägen väglös

Jamisson: Lyckan kommer

Kristen spiritualitet kap 3+9

39

 

Reformationen – the Active Paradigm 1450-1700

Luthersk spiritualitet, evangelisk rörelse

Kap 4 Den karismatiska traditionen – att upptäcka det andefyllda livet

Sheldrake kap 4, Kristen spiritualitet kap 6-7, kap 10

Enqvist: Lewis resa/ Olsson: Drömmen om Elim?

 

40

 

Upplysningen 1700-1900

Kap 5 Den sociala rättvisetraditionen – att upptäcka barnhärtigheten

Kristen spiritualitet Kap 8-10

Sheldrake kap 5

41

 

Modernitet – postmodernitet, kritiskt profetiskt paradigm, social justice 1900-2000

Kap 6 den evangelikala traditionen – att upptäcka det bibelcentrerade livet

Sheldrake kap 6

Kristen spiritualitet kap 10

42

Planera resa

 

Kap 7 den sakramentala traditionen – att upptäcka trons kroppslighet

Kristen spiritualitet kap 3

43

Resa

 

 

 

44

Höstlov

 

 

 

45

Val av fördjupning

 

 

Kristen spiritualitet

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

Presentera fördjupning

 

 

 

49

Retreat

 

 

 

50

Utvärdering, avslutning – hur går jag vidare?