Kursöversikt Andliga källor

Kurstillfälle 1 Intro, Kristen spiritualitet och våra övningar

Kurstillfälle 2 Den kontemplativa traditionen – att upptäcka den inre bönen

Kurstillfälle 3 Retreat

Kurstillfälle 4 Helgelsetraditionen – att upptäcka dygderna

Kurstillfälle 5 Den karismatiska traditionen – att upptäcka det andefyllda livet

Kurstillfälle 6 Den sociala rättvisetraditionen – att upptäcka barmhärtigheten

Kurstillfälle 7 Den evangelikala traditionen – att upptäcka det bibelcentrerade livet

Kurstillfälle 8 Den sakramentala traditionen – att upptäcka trons kroppslighet

Kurstillfälle 9 Vi ser tillbaka och summerar samt tittar på nutida strömningar