Kurslitteratur

Bianchi, Att be med Guds ord, Artos

Foster, Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur, Libris

Spiritualitet för en ny tid, Artos

Hagerfors (red), Bön, vision, skapande, i Herrens vingård, Artos

Jamisson, Lyckan kommer, Libris

Kristen spiritualitet – från ökenfäder till cyberkyrka, Libris

Sheldrake, A brief History of spirituality, Wiley Blackwell