Andliga källor 

Höstterminen 2018-vårterminen 2019

Nu har du möjlighet att söka till en kurs där de andliga frågorna får vara i centrum! Vi varvar föreläsningar med mycket egna övningar i olika spirituella traditioner.

Vad är kristen spiritualitet?

Det kan beskrivas som en levd och förverkligad tro, religionens existentiella och personliga sida, men inte bara det inre livet utan den kristna trons gestaltning i dess helhet. Hur vår tro påverkar våra attityder gentemot omgivningen och engagemang i praktisk handling.

Kursinnehåll

I kursen studerar vi olika kristna traditioner samt kristendomens historia ur ett spirituellt perspektiv.

Vi kommer ta upp historiska tidsepoker såsom den tidiga kyrkan, ökenfäderna, medeltid, reformationen, upplysningen, postmoderna tiden, nutida strömningar. Vi kommer också studera olika andliga traditioner såsom den kontemplativa, helgelse-, karismatisk, sociala rättvise- samt den evagelikala traditionen. Vi kommer prova på andliga övningar kopplade till dessa.   

Deltagarna lever med i de dagliga bönerna och bibelsamtalen i Klosterkyrkan och på Pilgrimscentrum.

Moment under kursen

Bibeln

Enskild bön

Gemensam bön

Andlig vägledning

Andliga övningar såsom bibelmeditation, Lectio divina, pilgrimsvandring, helig dans

kommunitetsliv och klosterrörelser

Retreat

Kurs med nio närträffar under ett läsår. Måndag-onsdag. 25 % studietakt.

Klicka här för mer information

Klicka här för ansökan