Till källorna - andlig fördjupning i kristen tradition

Höstterminen 2017

Nu har du möjlighet att söka till en kurs där de andliga frågorna får vara i centrum! Vi varvar föreläsningar med mycket egna övningar i olika spirituella traditioner.

Vad är kristen spiritualitet?

Det kan beskrivas som en levd och förverkligad tro, religionens existentiella och personliga sida, men inte bara det inre livet utan den kristna trons gestaltning i dess helhet. Hur vår tro påverkar våra attityder gentemot omgivningen och engagemang i praktisk handling.

Kursinnehåll

I kursen studerar vi olika kristna traditioner samt kristendomens historia ur ett spirituellt perspektiv.

Vi kommer ta upp historiska tidsepoker såsom den tidiga kyrkan, ökenfäderna, medeltid, reformationen, upplysningen, postmoderna tiden, nutida strömningar. Vi kommer också studera olika andliga traditioner såsom den kontemplativa, helgelse-, karismatisk, sociala rättvise- samt den evagelikala traditionen. Vi kommer prova på andliga övningar kopplade till dessa.   

Deltagarna lever med i de dagliga bönerna och bibelsamtalen i Klosterkyrkan och på Pilgrimscentrum.

Moment under kursen

Bibeln

Enskild bön

Gemensam bön

Andlig vägledning

Andliga övningar

Enskild fördjupning

Retreat

En resa till ett pilgrimsmål är ett av momenten i kursen. Vi kommer resa till olika platser olika år. Förslag på möjliga resmål kan vara Anafora, Cantebury, S:t Albans, Iona, Loreto, Taizé, Assisi, Walsingham, Trondheim, Bose, Rom, Santiago de Compostela, Avila, Wittenberg.

Kursen ges på helfart under en termin. Du behöver inga särskilda förkunskaper.

Klicka här för PDF information och utskrift

Klicka här för ansökan