Särskilda behörigheter
 Matematik 2b och 3b
 Samhällskunskap 2
 Historia 2a
 Naturkunskap 2
 Psykologi 1
 Religionskunskap 2