Fokus människa och samhälle

Inom fokus människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället utifrån brytpunkten politik, ekonomi, historia, religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet, för vidare studier på yrkeshögskola eller högskolenivå, matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religion. Du har även möjligheten att lägga till kursen psykologi 1 samt läsa högre behörigheter i vissa ämnen.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. På Vadstena folkhögskola har vi något vi kallar för bildningsresan. Där möts vi över kursgränserna, en eftermiddag i veckan för att bilda oss i olika frågor. Ämnen som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i till exempel något hantverk. Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.