En kurs för dig som saknar hel eller delar av grundskole eller gymnasieutbildning. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Kursstart höst och vår

Kursen ger både grundläggande och särskild behörighet.

På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet, matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religion. Du har även möjligheten att lägga till kursen psykologi 1 samt läsa högre behörigheter i vissa ämnen.

När du läser på allmän kurs på Vadstena folkhögskola väljer du även en fokusinriktning på dina studier; Naturen, Människa och samhälle, Hantverk eller Svenska språket.

Fokus Människa och samhälle

Inom fokus människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället utifrån brytpunkten politik, ekonomi, historia, religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

Fokus Svenska språket     

Inom fokus svenska språket erbjuder vi kursen för dig som har svenska som andraspråk men som saknar gymnasiebehörighet och som vill bli bättre på att tala, läsa och skriva svenska. Antagning sker genom intervju (dock skall ansökan fyllas i och skickas in). Allmän kurs med fokus svenska språket är för dig som läst färdigt SFI, eller språkintroduktion, som har bott i Sverige ett tag men som saknar delar av grundskolan eller ett fullständigt gymnasium. Undervisningen sker i våra lokaler i Charlottenborg, Motala. På Vadstena folkhögskola kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

Övrigt

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.  

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som studerande kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat.

Klicka här för ansökan