Avbokningsregler

Privata bokningar (max 10 personer)

Fri avbokning fram till kl. 16.00 dagen innan. Därefter debiteras med 100% av bokat värde.

Grupp & konferens
Fri avbokning fram till 4 veckor före ankomst.

Avbokning senare än 4 veckor före ankomst debiteras med 75% av bokat värde2.  

Avbokning senare än 2 dagar före ankomst debiteras med 100% av bokat värde2.

Nedjustering av antal:

Fri nedjustering fram till 4 veckor före ankomst.

Fram till 2 dagar före ankomst får nedjustering göras kostnadsfritt med max 20% av ursprungligt1 antal.

Därefter/Därutöver full debitering.

1 Ursprungligt antal avser 4 veckor före ankomst.

2 I den mån konferenspaket och konferenslokaler ej kunnat återsäljas.

 

Bröllop/festarrangemang

Fri avbokning fram till 8 veckor före ankomst.

Avbokningar 2-8 veckor före ankomst debiteras med 75% av bokat värde2.

Avbokning 0-14 dagar före ankomst debiteras med 100% av bokat värde2.

Nedjustering av antal:                  

Fri nedjustering fram till 8 veckor före ankomst.

Fram till 2 dagar före ankomst får nedjustering göras kostnadsfritt med max 20% av ursprungligt1 antal.

Därefter/Därutöver full debitering.

1 Ursprungligt antal avser 8 veckor före ankomst.

2 I den mån likvärdigt arrangemangej kunnat återsäljas.